Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Esta preferencia pódese cambiar lista por lista, ou de xeito global para conta de correo

 1. De xeito global por conta
  1. Ir a "Mailman settings", no menú da parte superior dereita

  2. Seleccionar "Preferencias Globais"
  3. Cambiar el tipo de entrega (Delivery Mode)
 2. Lista por lista
  1. Ir á xestión das listas en https://listas.uvigo.es e autenticarse
  2. Seleccionar ou buscar a lista na que se quere cambiar este modo de entrega
  3. Ir ás opcións de suscrición da lista
  4. Editar o tipo de entrega, cambiando a Digest MIME ou Digest Resumo
  5. ss

...