Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Indo ás propiedades do usuario
  Na esquina superior dereita, en "Configuración" (Settings)


 • Seleccionando "Actividad"
 • Indicando para cales quere recibir unha notificación e por que vía: correo electrónico ou fluxo de actividade na aplicación web ou de escritorio
  Por defecto para todas as accións está seleccionada esta última únicamente, en principio é preferible para non recibir unha cantidade excesiva de correos.
 • Para ver o fluxo de avisos na aplicación siga o icono correspondente da parte superior da páxina:


 • Recuperar arquivos borrados

Se borra un arquivo no DPV, este non desaparece automáticamente, senón que se envía á Papeleira, onde pode quedar almacenado ata 3 meses. 

...