Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Direccións ás que se reenvía o correo: Se é máis de unha, separadas por comas.
 • Gardar copia dos correos: Deixa unha copia no buzón do usuario. (warning) Teña en conta que se non descarga ou borra esta copia no propio buzón do usuario este pode encherse e os correos ser rexeitados. Esta opción é útil para enviar unha copia a unha segunda dirección de correo ou para situacións temporais.
 • Resposta automática activada: Se quere que se envíe unha resposta automática ós correos recibidos.
  (info) Teña en conta que esta non se envía por cada correo recibido, senón que, para un mesmo remitente, só se lle envía a resposta automática como moito unha vez cada 24 horas. Por exemplo, se remitente@dominio.es lle envía 4 mensaxes hoxe só recibirá unha resposta automatica á primeira de elas.
  (warning) Moi importante: Se actiuva a redirección automática compre que deixe marcado "Gardar copia dos correos" (márcase por defecto ó indicar que se quere ter a resposta automática), dado que de non ser así, responderase automáticamente ós correos pero non se deixará copia dos mesmos no buzón do usuario.
 • Mensaxe do autorrespondedor: A mensaxe que se enviará como resposta automática se esta está activada. É recomendable que faga algunhas probas despóis de establecela para comprobar que o texto é o esperado.

...