Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tabla de contenidos

A) BALEIRADO DA PAPELEIRA

...

Para baleirar a Papeleira, liberando así espazo no noso buzón de correo, poderá procederse de dous xeitos diferentes:

...

  • OPCIÓN 2.- Marcamos a ventá superior da lista de mensaxes, para o caso de que queiramos seleccionalos todos, ou eleximos as mensaxes concretas que queiramos eliminar. A continuación, só teremos que premer na pestana superior Eliminar, e xa quedarán borradas do noso buzón definitivamente.
B) CONFIGURACIÓN E MANTENEMENTO DA PAPELEIRA

...

Por defecto, a primeira vez que eliminemos unha mensaxe, se con anterioridade non modificamos ningunha opción en Eliminación y traslado de mensajes, mandarase ao cartafol interno Trash que, ao premer en Acc. de carpeta e seleccionar Mostrar todos los buzones,

...