Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Correo web

Table of Contents

Children Display

 

Correo web

Acceso ó correoweb

O acceso a esta instalación provisional está Poden acceder á lectura web do correo en: http://correoweb.uvigo.es

(warning) Ó acabar o período de probas perderanse as preferencias editadas no acceso web ó correo, non así os correos ou filtros, que non se alterarán.

...

 

Aparecen unha serie de opcións:

...