Páginas hijas
  • Uso do Disco Privado Virtual: aplicación de escritorio

Versiones comparadas

Clave

  • Se ha añadido esta línea.
  • Se ha eliminado esta línea.
  • El formato se ha cambiado.

...

  • Settings: cambiar a configuración (directorios, restrinxir sincronización, usuario), compre premer no icono da parte superior dereita para cambiar a configuración do cliente

  • Open local folder: Abre a carpeta local que se sincroniza co DPV
  • Open remote: Abre a aplicación web do DPV

 

 

...

Baleirado de papeleira

(info.) É importante ter en conta que os arquivos que borre non se eliminan automáticamente, senón que se envían á "Papeleira", e seguen ocupando espazo no DPV ata que se baleire esta. O cliente de escritorio do DPV emprega a papeleira de Windows, polo que basta con que baleire esta para que se libere espazo no DPV (pode levar uns minutos que actualice a información).