Versiones comparadas

Clave

 • Se ha añadido esta línea.
 • Se ha eliminado esta línea.
 • El formato se ha cambiado.

...

 • Perfil
  • País (para xeolocalización)
  • Idioma (se quere ter configurado un idioma distinto do que se ten por defecto)
  • Recibir notificacións no escritorio
  • Repositorio por defecto (esto normalmente non é preciso modificalo)
 • Libreta de direccións
  • Engadir ou modificar direccións de contacto habituais. Server Serve para que o DPV complete automáticamente estas, pode ser útil se se comparte con frecuencia información coas mesmas direccións
 • Recursos compartidos
  • Lista os recursos (arquivos e cartafoles) que se teñen compartidos
 • Claves dispositivo
  • Lista os dispositivos que se teñen conectados a DPV (teléfonos IOS ou Android, clientes Windows, Linux ou Mac)
 • Preferencias de WebDAV
  • Se se ten habilitado o acceso WebDav, normalmente non é preciso e é preferible o uso do cliente convencional de escritorio, pero en Linux, que ten bos clientes de WebDav, pode ser unha alternativa máis lixeira ó cliente de Pydio (DPV)

...