Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

No futuro engadiranse outros mecanismos de autentificación, en xeral pode consultar os mecanismos dispoñibles nesta páxina.

Débense indicar estes datos no formulario que se atopa no acceso web ó correo: http://correoweb.uvigo.es. Os datos de acceso que se indican nesa páxina son os mesmos que ten que utilizar para acceder á Secretaría Virtual da Universidade de Vigo.

(info) Este formulario é tamén o mecanismo empregado en caso de perda ou olvido do contrasinal para restablecelo a un novo valor.

Acceso ó formulario de activación de conta ou modificación dos datos básicos

...