Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Esta conta, do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es serve para acceder a:

 • Secretaría Virtual
 • Rede sen fíos (wifi)
 • Correo electrónico
 • Disco Privado Virtual (DPV
 • Servidor web de reenvío (Proxy) para acceso a publicacións electrónicas
 • Acceso autentificado a páxinas web
 • Aplicacións do servizo de Deportes (DeporXest)
 • Aplicacións do servizo de Cultura (CulturXest)
 • Aplicacións de Biblioteca
 • Acceso a servizos externos (SIR, EduGain)

Activación de conta ou modificación dos datos básicos

...

 • Activar a conta de usuario
 • Cambiar o contrasinal ou establecer un novo se se esqueceu este
 • Redirixir a conta e correo a outra dirección
 • Establecer unha mensaxe de resposta automática ós correos recibidos
 • Establecer a visibilidade da conta no directorio de contas de correo

Requisitos para a activación da conta de usuario

(info) Para poder dispoñer dunha conta de usuario, compre ser un alumno con matrícula en vigor ou un traballador en activo da Universidade de Vigo.

Para activar a conta ou modificar os datos da mesma (cambiar o contrasinal, redirixir o correo ou establecer unha resposta automática ás mensaxes recibidas) compre ter algún dos seguintes datos:

 • Os datos de acceso á Secretaría Virtual da Universidade de Vigo
  • Número de DNI, pasaporte ou documento identificativo empregado na Secretaría Virtual
  • NIU : Número de 12 díxitos que se usa como identificador de acceso á Secretaría Virtual. No caso de que o usuario dispoña de tarxeta univesitaria (TUI) o NIU ven impreso na parte inferior da mesma.
  • Clave de acceso á secretaría virtual
 • DNI electrónico

...

 • Certificado dixital de persoa física da FNMT

Acceso ó formulario de activación de conta ou modificación dos datos básicos

 1. Acceda á páxina de consulta de a: http://login.uvigo.es/portal/
  Pódese atopar un enlace a esta páxina no acceso web ó correo, http://correoweb.uvigo.es, e prema no enlace que hai na parte dereita da páxina:
  Image Removed
  Image Added

 2. Na páxina que aparece prema en "Acceder":
  Image Added

 3. Indique os seus datos para autentificarse
  Pode elexir as seguintes opcións:
  1. Datos de acceso á Secretaría Virtual
   1. Indique que se vai a autentificar empregando o "NIU"
    Image RemovedImage Added
   2. Indique os datos de acceso á secretaría virtual (NIU, número de documento e chave de acceso):
    Image RemovedImage Added

  2. Usuario e contrasinal (se xa os coñece)
   Image RemovedImage Added
  3. DNIeCertificado FNMT
   Indique que se vai a autentificar empregando o DNI electrónico (DNIe).
   Image Removed

 

  1. "Certificado dixital"
   Image Added


Accederá a unha páxina dende a que poderá seleccionar a conta que desexa activar ou modificar (se un usuario é tanto alumno como persoal da universidade terá dúas contas, unha do tipo usuario@alumnos.uvigo.es e outra do tipo usuario@uvigo.es)

Image Removed

 Activar conta ou establecer novo contrasinal

No formulario de edición de contas de usuario indique o seu novo contrasinal, e, unha vez que a páxina o de por bo (en base a unha serie de regras que se indican no propio formulario), prema en "Establecer contrasinal".

Image RemovedImage Added

 


Establecer visibilidade no directorio de contas de correo

Por defecto as contas de correo aparecen como non visibles cara o exterior da Universidade de Vigo pero como visibles no buscador da páxina web da universidade se a consulta se fai dende a propia rede da Universidade de Vigo e como visibles no directorio de contas de correo do acceso web ó correo.

Hai tres dúas posibilidades:

 • Conta visible para todo o mundo: Calquera pode consultar os datos básicos da conta (nome, apelidos, dirección de correo). Por motivos de seguridade e para non recibir unha cantidade esaxerada de SPAM non recomendamos esta opción.Conta visible para usuarios na Universidade de Vigo: Aparecerá se se consulta o directorio de contas dende o acceso web ó correo ou no buscador da páxina web se esta consulta se fai dende a propia rede de datos da Universidade de Vigo
 • Non Conta non visible: A conta non aparecerá nos directorios de contas de correo

 Image Added


Redirixir a conta de correo e/ou establecer resposta automática ós correos

Pode empregarse este formulario para redirixir a conta de correo do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos(warning) Esto xa non se configura dende aquí senón dende o acceso web ó correo, http://correoweb.uvigo.es a outra conta de correo, tanto nestes dominios como en dominios externos á Universidade de Vigo.

O formulario presenta o seguinte aspecto:

Image Removed

Pode indicar:

...

Unha vez indicados os datos premendo en "Modificar redirección" estes serán actualizados.

 

se indica en: "Filtros: ausencia e redirección do correo"


Non consigo acceder ó formulario de activación de conta

 • Problema: Erro na autentificación
  • Causa: Non todas as aplicacións de UVIGO empregan a mesma codificación de caracteres, polo que pode haber problemas se algúns caracteres do contrasinal son acentos, interrogacións ou caracteres similares.
  • Solución: Namentres non se corrixa este problema nas codificacións compre que indiquen un contrasinal que non conteña acentos, diéreses, eñes ou aperturas de interrogación ou exclamación.


(info) Non coñezo os meus datos de acceso á Secretaría Virtual

...

(warning) Para os problemas de acceso á Secretaría Virtual, mecanismos de obtención do NIU e en xeral para consultas relativas ós servizos que esta presta, a información actualizada tense na páxina https://seix.uvigo.es/uv/web/app.php/axuda/. Na sección "Problemas de Acceso" pode consultar información máis completa sobre o procedemento de obtención das credenciais de acceso á Secretaría Virtual. 


 1. Se esqueceu os seus datos de acceso (NIU, contrasinal de acceso á secretaría virtual) pode recuperalos premendo, na páxina principal da Secretaría Virtual, o enlace "Recuperar datos de acceso", pediráselle a conta de correo que indicou, se é alumno, ó matricularse.

 2. Se non dispón aínda de un identificador (NIU) na Secretaría Virtual, pode conseguilo seguindo o enlace "Cree o seu NIU" que aparece nesa páxina:

  Debe indicar a súa situación segundo corresponda (estudante ou persoal con contrato coa Universidade de Vigo)

  Se vostede é un alumno pediralle o seu NIF ou documento identificativo e o código de seguridade que se proporciona para a activación do NIU durante o proceso de automatrícula.

  Se vostede é persoal con contrato coa Universidade de Vigo (PAS ou PDI) debe indicar o código de seguridade que se proporciona ó asinar o contrato coa Universidade de Vigo.

 

 

...