Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ProtocoloServidorPorto / características de conexiónUsuarioSoftware de cliente
SFTP

(info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/

22O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es, o usuario a indicar para conectarse será webusuario

Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son:

FTP

(info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/

21

(info) É recomendable necesario usar "FTP con TLS explícito", para cifrar a conexión ó servidor e impedir que o contrasinal do usuario ou datos privados da web (contrasinais, datos de configuración) circulen pola rede sen cifrado.

(warning) Modo Pasivo (é o modo por defecto en moitos clientes FTP)

O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es, o usuario a indicar para conectarse será webusuario

Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son:


(info) Compre que comprobe estes datos en https://portal.webs.uvigo.es/

990

Pode vir indicado como FTPS  ou FTP con TLS implícito 

O usuario sen o dominio: se a conta de correo asociada é, por exemplo, webusuario@uvigo.es, o usuario a indicar para conectarse será webusuario

Hai moitos, dependendo do sistema operativo do cliente, pero algúns sinxelos de usar son:

...