Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Servidorcorreoweb.rectorado.uvigo.es 
Acceso cifrado (SSL)(tick) 
Usuariousuario

Nalgúns dispositivos compre indicar o usuario como: dominio\usuario

RECTORADO\usuario

DominioRECTORADO 
Sincronizar

Correo

Libreta de direccións

Axenda

 

Exemplo de configuración (Windows Phone)

(info) Este é un exemplo de configuración cun emulador de Windows Phone, a configuración exacta pode variar. Neste exemplo o usuario empregado é do dominio EXCHANGE, aínda que o habitual será que sexan do dominio RECTORADO.

...

Por último indicaremos qué información queremos recoller no dispositivo móvil. Normalmente será toda a dispoñible (correo, contactos, calendario, tarefas):

 

 

Exemplo de configuración (Android)

Este é un exemplo de configuración nun dispositivo Android, a configuración exacta pode variar. Neste exemplo o usuario empregado é do dominio RECTORADO.

 • Seleccione a súa aplicación de "Correo electrónico"
  Image Added
 • Introduza os datos da sua conta de correo electrónico e prema no botón "Seguinte".
  Image Added
 • Seleccione un tipo de conta "Microsoft Exchange ActiveSync"
  Image Added
 • Configure os axustes do servidor poñendo especial atención na casilla "Dominio\nome de usuario" e no "Servidor Exchange".
  Image Added
 • Por último configure as opcións da conta. As opcións por defecto son as recomendables na maioría dos casos.
  Image Added

O resto das pantallas pódense aceptar os valores por defecto que son os máis apropiados para a maioría dos casos.