Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Para iso débese seleccionar a opción “engadir EMAIL a un destes filtros de remitentes” e seleccionar a acción que se vai a levar a cabo para as seguintes mensaxes que se reciban dese remitente. Ao aplicar a un remitente un filtro determinado, inclúese a ese remitente na lista de direccións dese filtro. As listas de usuarios correspondentes a cada filtro atópanse dentro da sección “Opcións de privacidade” no apartado “Filtrado do remitente”. Nestas listas haberá unha dirección por cada liña, e poderanse engadir ou eliminar direccións para aplicar ou eliminar o filtrado deses remitentes que non están subscritos á lista.


Bloquear remitentes

En caso de recibir SPAM reincidente de algúns remitentes, pódese bloquear este indo á opción Direccións Bloqueadas :

Image Added

Compre, en todo caso, non abusar desta opción, sobre todo se se empregan expresións regulares, pola posibilidade de cometer erros:

Image Added

Editar patróns (templates) das listas

...