Páginas hijas
 • Administración de listas de correo (Mailman)

Versiones comparadas

Clave

 • Se ha añadido esta línea.
 • Se ha eliminado esta línea.
 • El formato se ha cambiado.

...

 • Nome da lista de correo
  A dirección da lista será: nomedalista@listas.uvigo.es
 • Descrición da lista
  É a que figurará no servidor de listas de correo e mensaxes de aviso, benvida, etc., da lista
 • Xustificación da necesidade
 • Dirección dos administradores da lista
  Como mínimo unha de estas direccións de correo ten que ser do dominio @uvigo.es
 • Suscrición
  Aberta ou pechada.
 • Moderación da lista
 • Se terá ou non o arquivo
 • Tamaño máximo da mensaxe
  Independientemente do solicitado, en listas con moitos membros o ATIC poderá establecer un límite inferior ó solicitado polo usuario. Por defecto será de 50Kb.

Condicións e

...

limitacións de uso

O uso das listas de correo está suxeito a unhas condicións básicas de uso, de non cumplilas a listas pode ser retirada de uso temporal ou definitivamente.

...