Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

(info) Estas imaxes e indicacións correspóndense a Outlook 2013

 


 1. Obter as credenciais de conexión o directorio LDAP
  (warning) Dado que estes datos permiten o acceso a listados de direccións de correo da Universidade de Vigo non podemos publicar estas credenciais de xeito aberto. Por outra banda, para evitar malos usos cada usuario ten unhas credenciais que pode empregar para autentificarse, e que pode consultar na páxina de modificación e activación de contas en https://login.uvigo.es/portal/
  O usuario para conectarse é da forma "idnc=.....,ou=Usuarios,dc=uvigo,dc=es", sendo o contrasinal empregado o mesmo que emprega para ler o correo, polo que é importante que empregue un acceso cifrado ó directorio (porto 636 TCP, SSL)
 2. A configuración da libreta de direccións, como o resto das opcións de configuración de contas en Outlook, pódese facer dende o propio Outlook (en "Configuración de la cuenta" ou dende o Panel de Control de Windows, nas opcións de configuración de contas de correo.
 3. Seleccione a conta que quere configurar:


 4. Unha vez selecciionada, compre ir á pestaña que hay a dereita (pode non aparecer inicialmente e ser necesario desplazarse polas opcións), "Libreta de direcciones":
 5. Indicar que se quere engadir unha nova ("Nuevo...").
  Preguntará o tipo, que será "Servicio de directorio de Internet (LDAP)"


 6. Aparecerá un cadro no que nos pedirá os datos de conexión ó directorio LDAP
  (warning) Dado que estes datos permiten o acceso a listados de direccións de correo da Universidade de Vigo non podemos publicar estas credenciais de xeito aberto, e compre que se autentifique nesta páxina para poder obtelosempreguen as obtidas no punto 1.
 7. É recomendable revisar a configuración con "Más configuraciones..."
  Debería indicarse un nome con que identificar este directorio en Outlook (Directorio UVIGO, por exemplo):
  É importante que se empregue cifrado no porto 636 TCP
 8. Para axilizar as búsquedas é importante configurar o límite ó tempo de búsqueda (por defecto 60 segundos, pódese deixar así ou incluso reducir a 30), o máximo número de entradas a devolver para unha búsqueda (é mellor non aumentalo, no resulta práctico), a base de búsqueda na que localizar ós usuarios (ou=Usuarios,dc=uvigo,dc=es) e (isto é importante), non habilitar a  exploración (Outlook e o directorio de usuarios da Universidade non o empregan do mesmo xeito e resultará nun funcionamento errático se se habilita).

...