Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%

Configuración dun cliente de correo Thunderbird. Dado que é un software que se atopa dispoñible para numerosas plataformas, e por ser un software aberto, gratuíto, estable e con numerosos complementos e opcións, é o software que recomendamos empregar como cliente de correo.

Column
width30%
Panel
titleContenido

Table of Contents
maxLevel3
indent15px
stylesquare

Configuración dun Mozilla Thunderbird

...