Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

As contas de usuario están suxeitas ó cumprimento das normas de uso dos servizos, normas das que se informa ó usuario e que están publicadas na páxina web da ATIC no apartado normativa. 

 

A que servizos da acceso

As contas de usuario dan acceso ós seguintes servizos:

...

Como obteño unha conta de usuario

...

 1. No caso das contas de usuario creadas automáticamente o identificador de usuario asígnase automáticamente seguindo o seguinte criterio:
  Os identificadores de usuario créanse a partir de nome, primeiro e segundo apelido, vanse buscando identificadores non existentes xa na Universidade de Vigo.
  Por exemplo, para o usuario de nome: Perico Palotes Pérez, no dominio @uvigo.gal, a secuencia de identificadores de usuario buscaríase do seguinte xeito:
 2. No caso das contas de usuario para as que se precise o envío dun formulario de solicitude pódese solicitar o identificador de xeito libre sempre que non esté xa asignado e cumpla coas normas de uso do servizo de correo electrónico.

...

Os datos da miña conta non están actualizados

...

 1. Os datos de activación para a conta de usuario, se esta é creada automáticamente, son os de acceso á Secretaría Virtual: NIU , número de documento identificativo (NIF, pasasporte, etc.) e clave de acceso á secretaría virtual
 2. Pódese autentificar tamén cun certificado persoal da FNMT
 3. Os datos non se actualizan automáticamente no directorio de contas de correo, se modificou algúns de estes datos na Secretaría Virtual a activación da conta pode non ser posible ata pasado un tempo
  1. Modificación de datos na secretaría virtual (clave de acceso ou outros): ata 15 minutos
  2. Creación dunha nova conta na secretaría virtual: ata 2 horas

...

Recibín un aviso de que a conta vai a ser borrada

...