Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt

(info) Estas imaxes corresponden á configuración en Windows XP

Pode acceder a esta configuración dende "Panel de Control -> Opciones de Internet"

Os navegadores que empregan esta configuración permiten acceder normalmente a ela tamén dende os menús de configuración propios do navegador.

 Image Added

Seleccionar a opción "Configuración de LAN" dentro de "Configuración de la red de área local (LAN)".

Indicar, na ventana que aparece, no apartado "Servidor proxy", os datos de configuración do servidor proxy.

 

Comprobar en "Avanzadas" que se está a empregar o mismo servidor proxy para todos os protocolos: