Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Servizo de correo electrónico

Table of Contents

Manuais

Page Tree
root@self
startDepth2

Servizo de correo electrónico

toc


Correo electrónico

A ATIC da Universidade de Vigo é a responsable da administración e mantemento dos servidores que proporcionan a entrada e saída do correo á Universidade de Vigo, dentro do modelo centralizado de organización do servizo de correo.

...