Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poden enviar ós falsos positivos á dirección: non-e-spam@uvigo.es (no-es-spam@uvigo.es). Estes correos reenvíanse ó fabricante do filtrado antispam para que o empregue para a aprendizaxe automática dos seus filtros.

Os meus correos son rexeitados: SPF ("not

...

permitted to send mail from uvigo.es")

Un dos mecanismos empregados para limitar o SPAM e o envío de SPAM con remitentes falsificados do dominio @uvigo.es e subdominios e a publicación de rexistros SPF, que indican que equipos poden enviar correo empregando estes remitentes, e que está limitado ós servidores de correo controlados pola Universidade de Vigo.

...