Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Limitacións no envío de mensaxes: número e tamaño

O número máximo de destinatarios que se aceptan nunha mensaxe é de 250, se necesita enviar correos a máis destinatarios de xeito regular pode ser preferible que empregue o servizo de listas de correo.

O límite de tamaño das mensaxes é de 50 MB. Compre ter en conta que, dada a codificación dos arquivos adxuntos, o tamaño real dos arquivos que se pode enviar é menor (uns 38 MB).

En todo caso non recomendamos o envío por correo electrónico de arquivos deste tamaño, no caso de ter necesidade de enviar arquivos grandes o correo electrónico non é o mecanismo máis axeitado.

...