Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Se tenta enviar este correo dende outros equipos este pode ser rexeitado, indicando unha mensaxe do tipo de algunha das seguintes(pode variar):

Code Block
host servidor.dominio.es[a.b.c.d] said: 550 [SPF] 1.2.3.4 is not allowed to send mail from uvigo.es. (in reply to RCPT TO command)
Code Block
SPF=FAIL: (envelope from: ...@uvigo.es) indicates that MTA (a.b.c.d) is not permitted to send email for uvigo.es


(warning) Se empregan aplicacións externas (publicacións electrónicas, aplicacións de terceiros), dende as que precisen enviar correos co seu remitente de correo de @uvigo.es este poder ser rexeitado. Se se quere evitar esto o proveedor ou responsable de esa aplicación pode tomar calquera das seguintes medidas:

...