Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pode acontecer que ao seleccionar as mensaxes que queiramos eliminar, e premer na pestana Eliminar, aparezan cunha tachadura e ensombrecidos (coma no exemplo que se amosa na figura), pero que non desaparezan da bandexa como sucedía no caso anterior (como se amosa na figura).

 

Isto ocorre porque na configuración do noso correo non seleccionamos que ao eliminar as mensaxes foran mandadas á Papeleira no canto no lugar de ser simplemente marcadas coma eliminadas no buzón actual.

...

Outras das novas opcións que nos aparecen permítennos seleccionar cada canto tempo desexamos que se realice automáticamente un purgado da papeleira, e os días mínimos de antiguedade que deberán ter as mensaxes a purgar.

 

Unha vez configurados os parámetros, deberemos premer en Guardar para aplicar tódolos cambios seleccionados.

 

Se voltamos agora ao buzón de entrada, poderemos comprobar que xa nos aparece no menú esquerdo o cartafol Papeleira.

...