Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Por defecto, a primeira vez que eliminemos unha mensaxe, se con anterioridade non modificamos ningunha opción en Eliminación y traslado de mensajes, mandarase ao cartafol interno Trash que, ao premer en Acc. de carpeta e seleccionar Mostrar todos los buzones,

 

aparecerá coa denominación de cartafol Papeleira.

...