Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Para baleirar a Papeleira, liberando así espazo no noso buzón de correo, poderase proceder poderá procederse de dous xeitos diferentes:

  • OPCIÓN 1.- Ao premer co botón dereito do rato sobre o cartafol Papeleira do menú esquerdo do noso correo, desplegarásenos un novo menú de opcións, no que deberemos escoller a opción Vaciar (baleirar).

Image Added

 

  • OPCIÓN 2.- Marcamos a ventá superior da lista de mensaxes, para o caso de que queiramos seleccionalos todos, ou eleximos as mensaxes concretas que queiramos eliminar. A continuación, só teremos que premer na pestana superior Eliminar, e xa quedarán borradas do noso buzón definitivamente.

Image AddedB) CONFIGURACIÓN E MANTENEMENTO DA PAPELEIRA.-

Por defecto, a primeira vez que eliminemos unha mensaxe, se con anterioridade non modificamos ningunha opción en Eliminación y traslado de mensajes, mandarase ao cartafol interno Trash que, ao premer en Acc. de carpeta e seleccionar Mostrar todos los buzones,

Image Added

 

aparecerá coa denominación de cartafol Papeleira.

Image Added

 

Pode acontecer que ao seleccionar as mensaxes que queiramos eliminar, e premer na pestana Eliminar, aparezan cunha tachadura e ensombrecidos (coma no exemplo que se amosa na figura), pero que non desaparezan da bandexa como sucedía no caso anterior.

Image Added

 

Isto ocorre porque na configuración do noso correo non seleccionamos que ao eliminar as mensaxes foran mandadas á Papeleira no canto de ser simplemente marcadas coma eliminadas no buzón actual.

Image Added

 

Para configurar isto correctamente, faremos o seguinte:

Primeiro crearemos un novo cartafol que posteriormente será empregado como Papeleira. Poderemos poñerlle o nome que queiramos (por exemplo, Basura). Para iso, prememos en Acc. de carpeta e seleccionamos Crear buzón.

Image Added

 

Abrirásenos unha ventá na que deberemos poñer o nome do novo cartafol (no noso caso, Basura) e lle daremos a Aceptar.

Image Added

 

O novo cartafol aparecerá no noso entorno de correo.

Image Added

 

Agora deberemos vincularlle a este novo cartafol o rol de Papeleira. Para isto, prememos na pestana co símbolo Image Added, e seleccionamos Opciones > Correo.

Image Added

 

Abrirásenos o listado de Opciones de Correo. Agora deberemos seleccionar, dentro da sección Mensaje, a opción de Eliminación y traslado de mensajes.

Image Added

 

Deberemos entón marcar a opción ¿Trasladar mensajes eliminados a la papelera en vez de marcarlos como eliminados en el buzón actual? e premer logo en Guardar.

Image Added

 

Nese intre desplegaránsenos unha serie de novas opcións nas que poderemos elexir cal será o Cartafol Papeleira ao que enviar as mensaxes eliminadas. Por defecto apareceranos Ninguna.

Image Added

 

Desplegaremos as posibilidades de elección, e seleccionamos a que queiramos.

Image Added

 

Para o caso do noso exemplo, eleximos Basura.

Outras das novas opcións que nos aparecen permítennos seleccionar cada canto tempo desexamos que se realice automáticamente un purgado da papeleira, e os días mínimos de antiguedade que deberán ter as mensaxes a purgar.

Image Added

 

Unha vez configurados os parámetros, deberemos premer en Guardar para aplicar tódolos cambios seleccionados.

Se voltamos agora ao buzón de entrada, poderemos comprobar que xa nos aparece no menú esquerdo o cartafol Papeleira.

Image Added