Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Servizo de correo electrónico

Table of Contents

Manuais

Page Tree
root@self
startDepth2
Servizo de correo electrónico

Table of Contents


Correo electrónico

A ATIC da Universidade de Vigo é a responsable da administración e mantemento dos servidores que proporcionan a entrada e saída do correo á Universidade de Vigo, dentro do modelo centralizado de organización do servizo de correo.

...

  • Correo:
    • @uvigo.es (@uvigo.gal) : 2 3 Gb de espazo para correos
    • @alumnos.uvigo.es (@alumnos.uvigo.gal): 256 512 Mb de espazo para correos

Copias de seguridade

...