Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Conta visible para usuarios na Universidade de Vigo: Aparecerá se se consulta o directorio de contas dende o acceso web ó correo ou no buscador da páxina web se esta consulta se fai dende a propia rede de datos da Universidade de Vigo
  • Conta non visible: A conta non aparecerá nos directorios de contas de correo

Image RemovedImage Added


Redirixir a conta de correo e/ou establecer resposta automática ós correos

...