Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Lanzando outlook con opcións de depuración:


 2. O máis sinxelo é probar dende as opcións de depuración de erros do propio Outlook
  Para acceder a estas opcións:
  1. Lanzar Outlook 2010 ou posterior
  2. Unha vez lanzado
   • Premer tecla de Control (calqueira das dúas)
   • Sobre o icono da barra de ferramentas que aparece na parte inferior dereita da pantalla premer o botón dereito sen soltar a tecla Control
    Image Added
   • Seleccionar: "Estado de la conexión"
    Image Added

Amosará unha pantalla na que indica a qué servidores se está conectando, se pode conectarse e que faiqué é o que Outlook intenta facer:

Image Removed

Image RemovedImage AddedAutodetección incorrecta da configuración de acceso

...

Para empregar esta opción (o indicado é para Outlook 2010):

 • Lanzar Outlook 2010 ou posterior
 • Unha vez lanzado
  • Premer tecla de Control (calqueira das dúas)
  • Sobre o icono da barra de ferramentas que aparece na parte inferior dereita da pantalla premer o botón dereito sen soltar a tecla Control
   Image Added
  • Seleccionar: "Probar autoconfiguración del correo electrónico..."
   Image Added
  • Pedirá:
   • Usuario (usuario@uvigo.es)
   • Contrasinal
   • Indicar "Probar" e copiar o resultado da proba
    Image Removed
    Image Added
    Indicar usuario e contrasinal:
    Image RemovedImage Added
    Esta configuración proba non so o servizo de autodescubrimento de Outlook senón tambén as combinacións habituais de entradas DNS (pop.uvigo.es, imap.uvigo.es, smtp.uvigo.es, ...)
    Isto é lento, se se quere facer unha proba máis rápida compre seleccionar só "Usar Autodetección"