Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aínda que en teoría Windows ten un cliente WebDAV nativo, na práctica o comportamento de este é errático (o funcionamento é variable en Windows XP, funciona correctamente en Windows Vista a partir de determinado nivel de parches e volta a fallar en Windows 7 para accesos que non sexan ó porto 80 TCP), polo que se indican outras posibles alternativas con clientes WebDAV gratuitos.

Configuración do cliente webDAV winSCP

WinSCP é un cliente libre que se pode descargar dende https://winscp.net/eng/download.php

Pódese usar non só como cliente WebDAV senón tamen como cliente SFTP ou FTP.

Se se vai a usar só como cliente WebDAV pode ser preferible, durante a instalación, indicarlle que o interfaz sexa semellante ó do explorador de arquivos de Windows

Image Added

Para configurar o acceso WebDAV en WinSCP

  • Definir un novo sitio
    Image Added
  • En "Avanzado..." indicar a ruta na que están os arquivos (/_arquivos/)
    Image Added
  • Indicar "Conectar"

Configuración do cliente webDAV NetDrive

Este é un programa comercial, aínda que confórmase con avisar constantemente ó usuario de que debe compralo.

...