Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Servidor Microsoft Exchange para usuarios da reitoría e edificio de xerencia

(warning) O servizo para compartir axendas ou para acceso ó correo Microsoft Exchange dase só a usuarios da reitoría e edificio de xerencia.

(warning) Non é o servizo de correo que se preste de xeito xeral a usuarios da Universidade de Vigo e non se recomenda dado que non se integra a xestión do usuario con outros servizos, condiciona moito as plataformas dende que se accede ó correo e, sobre todo, non ten un mantemento e seguemento de problemas igual ó do resto do servizo de correo.

Problemas habituais no acceso a contas Exchange

Non se conecta ó servidor Exchange

Pódese probar a conexión de dous xeitos:

 1. Lanzando outlook con opcións de depuración:


 2. O máis sinxelo é probar dende as opcións de depuración de erros do propio Outlook
  Para acceder a estas opcións:
  1. Lanzar Outlook 2010 ou posterior
  2. Unha vez lanzado
   • Premer tecla de Control (calqueira das dúas)
   • Sobre o icono da barra de ferramentas que aparece na parte inferior dereita da pantalla premer o botón dereito sen soltar a tecla Control
   • Seleccionar: "Estado de la conexión"

Amosará unha pantalla na que indica a qué servidores se está conectando, se pode conectarse e qué é o que Outlook intenta facer:Autodetección incorrecta da configuración de acceso

Un xeito de comprobar esta autoconfiguración é empregar a opción de "Probar autoconfiguración del correo electrónico...".

Para empregar esta opción (o indicado é para Outlook 2010):

 • Lanzar Outlook 2010 ou posterior
 • Unha vez lanzado
  • Premer tecla de Control (calqueira das dúas)
  • Sobre o icono da barra de ferramentas que aparece na parte inferior dereita da pantalla premer o botón dereito sen soltar a tecla Control
  • Seleccionar: "Probar autoconfiguración del correo electrónico..."
  • Pedirá:
   • Usuario (usuario@uvigo.es)
   • Contrasinal
   • Indicar "Probar" e copiar o resultado da proba


    Indicar usuario e contrasinal:

    Pedirá que se volva a indicar usuario e contrasinal, indicar dominio (EXCHANGE\usuario ou RECTORADO\usuario) e contrasinal

    Esta configuración proba non so o servizo de autodescubrimento de Outlook senón tambén as combinacións habituais de entradas DNS (pop.uvigo.es, imap.uvigo.es, smtp.uvigo.es, ...)
    Isto é lento, se se quere facer unha proba máis rápida compre seleccionar só "Usar Autodetección"


 • No labels